ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύουμε ενδιαφέροντα άρθρα, σχόλια, απόψεις, βίντεο και φωτογραφίες από τον τύπο, το internet και άλλα ΜΜΕ, σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής. Τα κείμενα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της επιτροπής, κρίθηκαν όμως ενδιαφέροντα για συζήτηση.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Η εταιρεία του Λουξεμβούρου είναι συμφερόντων Σόιμπλε

Απο τη Wikepedia

Αντιγράφουμε από την Αγγλική έκδοση της Wikipedia (φανταζόμαστε ότι το σχόλιο αυτό δε θα παραμείνει εκεί για πολύ), και το μεταφράζουμε στα Ελληνικά. Έτσι για να γνωρίζουν όλοι το ποιόν του διευθυντηρίου της Ευρώπης, που τάχα καταγγέλλει τη διαφθορά στην Ελλάδα:Schäuble came under heavy international criticism for his actions during the "Grexit" crisis of 2015. It was suggested in some quarters that Schäuble had long intended to force Greece out of the Euro, even before the election of the left-wing Syriza government in Greece.[68] Further suspicions were raised about Schäuble's own personal integrity with regard to the Eurogroup's proposal to take €50 billion of Greek state assets as security to ensure reforms were carried out, to be held by the Luxemburg Institution for Growth. It was argued that this measure was required due to a lack of trust in the Greek government. Ironically, it transpired that the the Institution was a wholly-owned subsidiary of the German KfW, for whom Schäuble serves as Chair of the Board of Directors.[69][70] Given Schäuble's own involvement in the CDU donations scandal some fifteen years previously, wherein he had accepted a personal payment of DM100,000, doubts were raised about his intentions. Schäuble also received extensive criticism toward his austerity recommendations from Twitter via the hashtag #ThisIsACoup.[71]

Το παραπάνω κομμάτι σε δική μας μετάφραση:


O Σόιμπλε ήρθε αντιμέτωπος με δριμύες διεθνείς επικρίσεις για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της κρίσης του "Grexit" του 2015. Υποστηρίχθηκε από ορισμένες πλευρές ότι ο Σόιμπλε είχε από καιρό σκοπό να αναγκάσει την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, ακόμη και πριν από την εκλογή της αριστερής κυβέρνησης Σύριζα στην Ελλάδα. Περαιτέρω υποψίες είχαν διατυπωθεί σχετικά με την προσωπική ακεραιότητα του Σόιμπλε σε σχέση με την πρόταση του Eurogroup να λάβει €50 δισεκατομμύρια περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού κράτους ως διασφάλιση ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, που θα γινόταν μέσω του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη του Λουξεμβούργου. Προβλήθηκε το επιχείρημα ότι το μέτρο αυτό απαιτείται λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση. Κατά ειρωνικό τρόπο, αποκαλύφθηκε ότι το το Ίδρυμα ήταν μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της γερμανικής KfW, της οποίας ο Σόιμπλε είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπλοκή του ίδιου του Σόιμπλε στο σκάνδαλο με δωρεές στο CDU (Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα) περίπου δεκαπέντε χρόνια πριν, όπου είχε δεχθεί μια προσωπική πληρωμή των 100,000 Γερμανικών Μάρκων, εκφράστηκαν αμφιβολίες για τις προθέσεις του. Στον Σόιμπλε ασκήθηκε επίσης εκτενής κριτική απέναντι στις συστάσεις του για λιτότητα από το Twitter μέσω του hashtag #ThisIsACoup.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου